POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO JUBILER-BALAIS.PL.

1. Czym jest polityka prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego (nie jest umową ani regulaminem), określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy jubiler-balais.pl którego właścicielem jest firma Balais Krzysztof Balandowski (zwany dalej Sklepem Internetowym”) prowadzony pod adresem internetowym www.jubiler-balais.pl zwany dalej „Witryną”.

2. Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest

Krzysztof Balandowski prowadzący działalność gospodarczą Balais Krzysztof Balandowski z siedzibą w Rumi (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Akacjowa 9, 84-230 Rumia) NIP 848 152 92 95, REGON 221658240 (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej kontakt@jubiler-balais.pl lub numerem telefonu 603878360- opłata jak za połączenie standardowe- wg cennika właściwego operatora- zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.

3. W jaki sposób dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej „Danymi Osobowymi”)

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Administrator zdaje sobie sprawę jak ważna dla Klientów jest prywatność dlatego też chroni on nie tylko dane Klientów odwiedzających Sklep Internetowy ale także Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem kanałów komunikacji:

a. Witryny internetowej https://facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook ( w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje do telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms , dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc lub Facebook Ireland Limited (dalej jako „Serwis Facebook”)

Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie https: www.facebook.com/policy.php . Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.

b. Chat Zendesk Zoopim.

Na Witrynie znajduje się chat Zendesk zoopim który służy do komunikacji osoby odwiedzającej nasz sklep z pracownikiem sklepu. Komunikacja ma na celu zadawanie pytań o ofertę sklepu jak i warunki płatności, dostawy, czas realizacji zamówienia. Aplikacja zoopim zendesk zbiera i udostępnia nam następujące dane wszystkich odwiedzających nasz sklep: ścieżka wejścia na sklep, odwiedzane strony sklepu, ilość poprzednich wizyt, ilość poprzednich rozpoczętych czatów, treść rozmowy prowadzona za pośrednictwem czata, Lokalizacja, przeglądarka, platforma, urządzenie, adres IP, klient użytkownika. Dane te są przechowywane i udostepniane nam przez zoopim zendesk przez okres 2 tygodni. Po tym czasie dane nie są już widoczne. Zoopim zendesk może gromadzić i przechowywać te dane oraz pliki cookies oraz udostępniać je innym podmiotom  w następujący sposób:

Zoopim i jego autoryzowani partnerzy mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie gromadzenia informacji do różnych celów. Technologie te mogą dostarczać nam danych osobowych, informacji o urządzeniach i sieciach wykorzystywanych do uzyskania dostępu do ich witryn internetowych oraz innych informacji dotyczących interakcji z ich witrynami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie na stronach internetowych, przeczytaj i zapoznaj się http://www.youronlinechoices.com/pl/
Zopim zendesk współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, aby wyświetlać reklamy na stronach internetowych lub zarządzać swoimi reklamami w innych witrynach. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą również wykorzystywać technologie takie jak pliki cookie do zbierania informacji o twoich działaniach na naszych stronach internetowych i innych witrynach w celu zasugerowania reklam w oparciu o twoje działania związane z przeglądaniem i zainteresowania. Jeśli nie chcesz korzystać z tych informacji w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, możesz zrezygnować, klikając

http://preferences-mgr.truste.com
Sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty mogą być używane na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail lub innych wysyłanych przez zopim wiadomościach elektronicznych. Pomagają w dostarczaniu plików cookie, liczeniu odwiedzin na stronach internetowych, rozumieniu użytkowania i skuteczności kampanii oraz ustalaniu, czy wiadomość e-mail została otwarta i podjęta. Mogą otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przez naszych zewnętrznych dostawców usług na podstawie indywidualnych i zbiorczych danych. treść rozmów prowadzonych za posrednictwem czata zoopim zendesk nie jest udostępniana żadnym podmiotom i ulega wykasowaniu po 14 dniach.
Zoopim korzysta z Lokalnych Obiektów Magazynowania ("LSO"), takich jak HTML5, do przechowywania informacji o treści i preferencji. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzia do zarządzania w celu usuwania LSO HTML5. Firmy zewnętrzne, z którymi współpracują w celu zapewnienia określonych funkcji na ich stronach internetowych lub wyświetlania reklam w oparciu o przeglądanie Internetu, wykorzystują LSO, takie jak HTML5 i Flash do gromadzenia i przechowywania informacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania Flash LSOs, kliknij http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
Dzienniki:
Podobnie jak w przypadku większości witryn i usług świadczonych przez Internet, zoopim zendesk zbiera określone informacje i przechowujemy je w plikach dziennika podczas interakcji z ich witrynami i usługami. Informacje te obejmują adresy protokołu internetowego (IP), a także typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, adresy URL stron odsyłających / wyjściowych, system operacyjny, datę / godzinę, informacje, które użytkownik wyszukuje, preferencje dotyczące języka i lokalizacji, numery identyfikacyjne powiązane z urządzeniami. , Twój operator komórkowy i informacje o konfiguracji systemu. Od czasu do czasu łączą dane osobowe z informacjami zebranymi w naszych plikach dziennika, aby poprawić ich witryny i usługi.
Analityka:
Zoopim zendesk zbiera informacje analityczne, kiedy korzystasz z Witryn internetowych, aby pomóc  je ulepszyć. Mogą również udostępniać anonimowe dane o Twoich działaniach na ich stronach internetowych zewnętrznym dostawcom usług analitycznych.

Zoopim zendesk korzysta również z oprogramowania do analizy mobilnej, które pozwala im lepiej zrozumieć funkcjonalność ich aplikacji mobilnej na Twoim urządzeniu. To oprogramowanie może rejestrować informacje, takie jak częstotliwość korzystania z aplikacji mobilnej, zdarzenia występujące w aplikacji mobilnej, zagregowane użycie, dane o wydajności oraz skąd aplikacja mobilna została pobrana. Nie łączą informacji, które przechowują w oprogramowaniu analitycznym, z żadnymi danymi osobowymi, które przesyłasz w aplikacji mobilnej.

Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z Zenesk Zoopim chat oraz ich polityka prywatności znajduje się np. pod tymi odsadnikami:

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/terms-of-use/

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Zendesk Zoopim, w tym dotyczących Danych Osobowych.

4. W jakich celach wykorzystujemy informacje o Tobie?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z przepisów prawa.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

a. zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego konta Klienta tak abyś nie musiał każdorazowo, podczas składania zamówień wypełniać formularzy, dostępu do historii zakupów, śledzenia przesyłek)

b. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem(Twoje dane są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy- w szczególności potwierdzenia jego złożenia lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);

c. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

d. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;

e. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

f. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów;

4. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe klientów:

- Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji konta, składaniu Zamówień ( w szczególności: imię, nazwisko; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj] adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeśli jest inny niż adres dostawy], numer rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowe NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze sklepu Internetowego;

5. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich Danych Osobowych i jakie są ewentualnie konsekwencje ich niepodania?

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednakże konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności np. złożenia zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta.

Każdorazowy zakres wymaganych danych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym- oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy.

Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

6. Jaka jest podstawa prawna korzystania z informacji o Tobie?

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art.6 ust 1 lit. b)RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży.

Również w przypadku Danych Osobowych przekazywanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawa prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania/ obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

a. dobrowolnie wyrażanych zgód- np. osób przystępujących do konkursów;

b. obowiązujących przepisów prawa- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze , np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit c )RODO

c. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych ( w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów, analiz rynkowych oraz statystycznych (art 6 ust. 1 lit f) RODO).

7. Czy Twoje dane podlegają profilowaniu?

Pliki cookies gromadzone są również przez Google Analytics. System analizy sieciowej Google Analytics może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. System wykorzystywany jest do analizowania ruchu na stronach oraz do świadczenia usług z nim związanych. Adresy IP użytkowników nie są łączone z inny danymi zbieranymi przez firmę Google.

Administrator używa danych z Google Analytics do celów statystycznych i analiz rynku.

Narzędzie do blokowania Google analytics jest dostępne pod poniższym odnośnikiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

8. Komu możemy przekazać Twoje dane?

Katalog odbiorców wynika z przepisów prawa .

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział w szczególności osoby technicznie pomagające prowadzić Sklep Internetowy w tym komunikację z Klientami , dostawcy hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy które serwisują oprogramowanie, jak również dostawcy usług prawnych.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane Twoje dane następującym podmiotom:

a) firmy kurierskie - DHL Inpost

b) Poczta Polska o

c) operatorzy systemu płatności

d) w przypadku wysyłki zagranicznej do Anglii, Niemiec lub Francji dane są wykorzystywane do stworzenia oraz wygenerowania etykiety pocztowej przewoźników Royal Mail, Colissimo, DPD DE, Deutche post za pośrednictwem systemu firmy przewozowej Goglobal 24. W przypadku dostawy zagranicznej do pozostałych krajów dane są umieszczane na kopercie listu lub paczki pocztowej obsługiwanej przez Pocztę Polską.

e)baselinker- system do zarządzania sprzedażą w internecie- więcej na ten temat: https://baselinker.com/polityka/

W każdym z tych przypadków ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

9. Czy Twoje dane są przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Administrator danych nie zamierza przekazywać Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)

10. Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do:

-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

- dostępu do Danych Osobowych w tym np. otrzymania informacji które Dane Osobowe są przetwarzane, żądanie wydania kopii wszystkich danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora;

- żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania np. jeśli dane są nieprawidłowe, lub usunięcia Danych osobowych np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem;

- cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

- uzyskania od Administratora (np. w drodze zapytania wysłanego pocztą email) czy przetwarza on jego Dane Osobowe.

- uzyskania od administratora celu przetwarzania jego Danych Osobowych- w tym informacji czy w oparciu o te dane podejmowane są zautomatyzowane decyzje- np. profilowanie;

- uzyskania informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

- usunięcia danych (bycia zapomnianym) w przypadku gdy:

a. Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone

b. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

c. osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i i nie występują inne uzasadnione prawnie podstawy przetwarzania danych.

d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

f. Dane Osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego (np. portale społecznościowe, aplikacja mobilna)

Jeśli chcesz aby twoje dane zostały usunięte możesz skorzystać z wzoru formularza lecz nie jest to konieczne:

Krzysztof Balandowski

Balais

ul. Akacjowa 9

84-230 Rumia

miejscowość, data:

Ja,……………………,niniejszym proszę o usunięcie moich danych osobowych z bazy danych.

Podpis

( w wersji papierowej)

11. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności klienta w ramach Sklepu Internetowego.

W każdym przypadku:

a. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

b. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

12. Czy będą do Ciebie (np. na adres email) przesyłane informacje handlowe?

Administrator nie będzie przesyłał do Ciebie żadnych informacji handlowych ani nie przekaże w tym celu Twoich Danych Osobowych podmiotom trzecim.

13. Pliki „cookies”

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Należy pamiętać, że dla różnych przeglądarek internetowych należy z osobna wykonać blokadę cookies.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.

Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

14. Środki techniczne zabezpieczenia danych.

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych Osobowych a w szczególności chroni te dane przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, zmianą, utratą, szkodzeniem czy też zniszczeniem.

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i je ochronić. Mamy w zastosowaniu zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Od momentu wejścia na witrynę www.jubiler-balais.pl cała komunikacja pomiędzy Państwa komputerem, a Witryną następuje za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, również będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się o podanie loginu i hasła do Państwa konta na Witrynie, z wyjątkiem podania ich w procesie logowania.

15. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@jubiler-balais.pl

W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres wskazany na wstępie Polityki Prywatności, bądź też telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w Polityce prywatności.

Administrator będzie używał adresy i dane ze zgłoszeni tylko do celu realizacji zgłoszenia w tym odpowiedzi.


16. Pytania i zastrzeżenia.

Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować pod adres : kontakt@jubiler-balais.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie "Kontakt z nami".


17. Zmiana Polityki Prywatności

Administrator może w przyszłości zmienić niniejszą PolitykęPrywatności z ważnych powodów takich jak:

- zmiana obowiązujących przepisów prawa w szczególności dotycząca ochrony danych osobowych;

- wdrożenie nowych technologii i funkcjonalności wymagające poinformowania Klientów o sposobie przetwarzania ich danych osobowych;

W przypadku zmiany Polityki Prywatności Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach. Każda zmiana będzie się pojawiać z nową datą.


18. Od kiedy obowiązuje niniejsza Polityka prywatności?

Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 24.05.2018r.